Testbädd Brände Udde

Testbädd Brände Udde är en odlingsplats för odlingsentreprenörer som vill testa att odla kommersiellt.

Syftet är att ta vara på intresset för stadsodlingen och att undersöka affärsmodeller kring det. Den startades genom projektet Stadsbruk under 2017-2018.

Sedan 2020 är det numera föreningen Vxo Farm Lab som agerar på platsen med ett antal odlingsentreprenörer under sig. För att få odla på platsen behöver man ha en idé kopplat till odling och matproduktion för försäljning att vilja testa den idén i liten skala och sedan bli medlem i föreningen Vxo Farm Lab.

Mer information

För mer information mejla till Sebastian Orehovacki Månsson, e-post orehovacki@icloud.com eller via Facebook. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022