Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Östrabo ekobacke

Östrabo ekobacke är en stadsodling som ligger på gångavstånd från Växjö centrum. Det är en mötesplats där både grönsaker och människor kan växa.

Odlingar på Östrabo ekobacke.

2011 påbörjade kooperativet Macken odling i en mindre del av backen. För varje år har odlingen utökats och idag fyller den ut hela sluttningen ner mot stadens centrum. Odlingsmarken har tidigare tillhört Östrabo och kyrkan men ägs idag av Växjö kommun.

För att skapa nya möjligheter att förändra och utveckla stadsodlingen har Växjö kommun och Macken ingått ett samarbetsavtal. Tillsammans ska vi utveckla Östrabo ekobacke som en central plats för ekologisk stadsodling, en kreativ mötesplats som kommer alla växjöbor till nytta, samt en plats som skapar nya arbetstillfällen. En trädgårdsmästare har anställts av kommunen som tillsammans med Mackens personal ska lägga fast planering av odling och skötsel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018