Lekplatser

Växjö kommun har drygt 90 lekplatser som är till för allmänheten. Ambitionen är att alla kommunens lekplatser ska vara mötesplatser för såväl barn som vuxna.

Några av lekplatserna kallar vi utflyktslekplatser. Gemensamt för dem är att de ofta har ett särskilt tema eller är lite mer utmanande, är lite större och är lätta att komma till.

Våra utflyktslekplatser är:

Strategi för planering av lekplatser

Vi jobbar med målet att det inte ska vara längre än 500 meter till närmsta kommunala lekplats och att vi ska erbjuda en lekplats per 1000 invånare. Idag finns det områden med överskott på lekplatser och andra områden med brist på lekplatser. Det innebär att vi de närmsta åren kommer att avveckla en del lekplatser samtidigt som vi utvecklar andra. Vi kommer också att bygga en del nya lekplatser i takt med att Växjö och omgivande tätorter växer och förändras.

Lekplatsens placering är viktig då vi vill att den ska vara lätt att nå för många längs gång- och cykelstråk eller nära busshållplatser och andra målpunkter. Vi ser också gärna att lekplatserna ligger i anslutning till parker och natur där leken kan fortsätta eller andra målpunkter som kan besökas samtidigt med lekplatsen.

Vill du veta mer om hur vi planerar våra lekplatser kan du läsa i vårt Aktivitets- och lekplatsprogram som du hittar under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024