Hot och våld i din närhet

Har du eller någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Känner du dig otrygg hemma, hotad, kontrollerad, isolerad, har blivit slagen, är utsatt för hedersförtryck eller har blivit tvingad till sexuella handlingar? Eller är du den som hotar eller utövar våld mot personer i din närhet? Vi kan ge dig skydd och stöd samt hjälp att förändra din situation.

Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Hjälpen är kostnadsfri.

Ring SOS Alarm 112 om du är i en nödsituation

Ring 112 även när du behöver akut hjälp utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. Beroende på vad ärendet gäller kommer SOS-operatören att förmedla rätt hjälpinsats.

Den sociala beredskapen tar emot ärenden från andra myndigheter, till exempel polisen, som är så pass akuta att de kräver omedelbart agerande.

Det här kan du få hjälp med om du har hot och våld i din närhet

 • Skyddat boende om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från våld.
 • Information om dina rättigheter.
 • Hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård.
 • Möjlighet att få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om.
 • Kontakt med Familjefrid Kronoberg för samtalsbehandling, enskilt eller i grupp.

Ansökan om att ta del av stödinsatser

Du ansöker genom att ringa till Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

För att få ta del av kommunens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd.

Vad händer efter en ansökan?

 1. Vi tar emot din ansökan.
 2. När vi tagit emot din ansökan kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Om du önskar det bokar vi tolk.
 3. Efter samtalet gör vi en utredning som sedan ligger till grund för beslutet.
 4. Du får ett skriftligt beslut om bistånd eller avslag.
 5. Under tiden du har stödinsatser kommer socialsekreteraren att vara din kontakt. Vi har tystnadsplikt och ingen annan har rätt att begära ut information om dig. Vi har dock anmälningsplikt till socialtjänsten om vi misstänker att barn far illa.

Våld kan se olika ut

Fysiskt våld

Exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.

Psykiskt våld

Exempelvis att förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.

Ekonomiskt våld

Exempelvis att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt våld

Exempelvis att förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller foton.

Latent våld

En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Familjefrid Kronoberg erbjuder råd och stöd, behandling och krisbearbetning till

 • Barn som upplevt våld i en nära relation
 • Kvinnor som utsatts för våld av någon närstående eller själv utövat våld i en nära relation samt till
 • Män som utsatts för våld av någon närstående eller själv utövat våld i en nära relation.

Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem? Våga reagera. Du kan först ringa till kommunen och få mer information om du är osäker på vad du bör göra.

Råd och stöd från Familjefrid Kronoberg.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 27 maj 2024