Avgifter i omsorgen

Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Beräkning av avgift

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Anmäl ändringar i inkomster och utgifter

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter. Därför får du, i början av varje år, skicka in blanketten om inkomstförfrågan.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Du når dem via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Priser från och med 1 januari 2023

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 359 kronor per månad
 • Den högsta avgiften för boendestöd är 2 359 kronor per månad
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 300 kronor per månad
 • Avgiften för hemsjukvård är 418 kronor per månad
 • Avgiften för ledsagning är 418 kronor per timme
 • Avgiften för avlösning mer än 20 timmar är 418 kronor per timme
 • Avgiften för korttidsvistelse är högst 79 kronor per dygn. Utöver denna avgift betalar du för måltider (151 kronor per dygn) och hygien- och sänglinne (9 kronor per dygn)
 • Kostnaden för samtliga måltider i ett äldreboende är 4 533 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat, 1 måltid varje dag är 2 130 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat, 1 måltid varannan dag är 1 065 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat, 2 måltider varje dag är 3 270 kronor per månad
 • Kostnaden för dagverksamhet är 71 kronor per dag och avser kost
 • Kostnaden för hygienartiklar i särskilt boende är 140 kronor per månad
 • Kostnaden för sänglinnepaket i särskilt boende är 142 kronor per månad

Minimibelopp från och med 1 januari 2023

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar till övriga levnadsomkostnader innan kommunen tar ut avgift för de hjälpinsatser du får.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet per månad är:

 • 6 471 kronor per person för ensamstående över 65 år
 • 5 279 kronor per person för makar och sambor över 65 år
 • 7 118 kronor per person för ensamstående 19-64 år
 • 5 807 kronor per person för makar och sambor 19-64 år
 • 3 544 kronor per person för barn 18 år och yngre
Senast uppdaterad: 5 juni 2023