Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Lämna synpunkter och förslag

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina förslag och synpunkter är viktiga för att omsorgen och vården ska kunna bli ännu bättre.

Så lämnar du synpunkter

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter:

  • Prata i första hand med den berörda medarbetaren eller chefen på berörd enhet.

Du kan också lämna synpunkter genom att:

  • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av medarbetarna.
  • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
  • Skriva dina synpunkter i vår e-tjänst direkt här på webbplatsen.

Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, via kontaktcenter, telefon: 0470-410 00.

Patientnämnden

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

  • information om hur du kan klaga
  • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet.

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige..länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Stöd och omsorg