Bågen i Växjö

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med ditt boende på Bågen. Genom erfaren och kompetent personal ska vårt arbete präglas av god omvårdnad, gott bemötande och delaktighet. Vi lyssnar på dina önskemål och försöker hitta lösningar för just dig.

Så arbetar vi för att nå omsorgsnämndens mål

I vårt arbete utgår vi ifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Ändras dina behov förändrar vi också den hjälp du får. Vi arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt där träning och aktivitet vävs in i vardagens små och stora sysslor. Vi ser gärna att du deltar efter förmåga.

Tillsammans med din kontaktman upprättas en genomförandeplan. I planen framgår hur dina beviljade insatser ska utföras och dina särskilda önskemål kring utförandet.

Aktiviteter och mötesplats

Vi vill erbjuda ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser och aktiviteter. Vi anordnar aktiviteter efter önskemål för att stimulera alla sinnen, bevara kroppens rörelseförmåga och för att ha trevligt tillsammans. Exempel på aktiviteter är sittande gymnastik, olika fester efter årstiderna, pubafton, filmvisning, bakning och matlagning.

Hälso- och sjukvård

Hos oss arbetar utbildad och kunnig personal. Undersköterskor och vårdbiträden är tillgängliga dygnet runt. För dig som behöver hemsjukvård finns sjuksköterskor på plats på dagen. På kvällar och nätter har vi tillgång till sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen.

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast samt vårdcentral.

Boende

Det finns totalt 51 lägenheter på Bågen. En av enheterna är avsedd för personer med demenssjukdom. På varje plan finns en matsal för gemensamma måltider och aktiviteter.

Lägenheternas storlek är cirka 46 kvadratmeter. De flesta lägenheterna har två rum och pentry och möblerbar balkong samt dusch och toalett. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med madrass. I övrigt möblerar du efter eget tycke och smak. I bottenplan finns en större lokal som används vid olika aktiviteter.

Hjälp och stöd

Personalen finns på plats dygnet runt. Hemtjänstinsatserna ges efter behovsbedömning och i samråd med dig, eventuellt dina närstående och berörd personal. Uppföljning av hur din hjälp fungerar görs kontinuerligt efter behov. Du erbjuds kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att din hjälp fungerar på ett bra sätt. Du och din kontaktman gör en genomförandeplan som beskriver vilken hjälp du får och hur den ska utföras. Detta sker cirka tre veckor efter att du flyttat in.

Måltider

Måltiden är ett viktigt inslag under dagen. Frukost tillagas på varje plan, middag och kvällsmat kommer färdiglagad från köket på Älgvägen. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i din egen lägenhet. Fika med kaffe och dopp ordnar vi varje eftermiddag och givetvis även kvällsfika.

För din hälsas skull erbjuder vi även något att äta under sen kväll, nattetid eller ett extra tidigt morgonmål för dig som är morgonpigg.

Det finns möjligheter till specialkost och vid varje måltid finns en alternativrätt som du kan välja.

Välj särskilt boende

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Stöd och omsorg