Sjöliden i Braås

Sjöliden är en rolig och stimulerande arbetsplats som alltid sätter omsorgstagarna i centrum och ger utveckling för varje medarbetare. Boendemiljön och arbetsmiljön är vacker, kreativ och tillåtande samt tillvaratar idéer som bidrar till att höja omsorgstagarnas livskvalitet.

Mål och speciell inriktning

Varje människa bemöts med respekt för den unika person hon eller han är. Vår målsättning är att du ska känna glädje, meningsfullhet och stimulans i vardagen. Vi arbetar för att tillvarata ditt självbestämmande.

Så arbetar vi för att nå omsorgsnämndens mål

Varje människa ska bemötas med respekt för den unika person hon eller han är.

Vårt ledord är STIMULANS:

S - Skapande
T - Tillåtande
I - Individanpassat
M - Meningsfullt
U - Utvecklande
L - Livskvalité
A - Aktivitet
N - Närhet
S - Självbestämmande

För oss är det viktigt att du får känna dig sedd, hörd och behövd. Vi strävar efter god kommunikation och närvaro i varje möte.

Aktiviteter och träffpunkt

Du är välkommen att delta i mötesplatsens verksamhet på Sjöliden. Målsättningen är att skapa naturliga möten i vardagen. Aktiviteter som erbjuds är bl.a. bingo, gymnastik, bakning, högläsning, filmkvällar,
studiecirklar, herrklubb. Varje år ordnar vi till exempel julbasar, kräftskiva och metartävling.

Hälso- och sjukvård

Vid behov av hemsjukvård kommer du att träffa någon av våra sjuksköterskor eller undersköterskor. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdcentralen. Hjälpmedel
ordineras av arbetsterapeut och sjukgymnast.

På natten finns tillgång till sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen. Undersköterskor och vårdbiträden finns tillgängliga dygnet runt.

Boende

Sjöliden ligger vackert beläget vid sjön Örken i Braås, tre mil norr om Växjö. På Sjöliden finns trettiotvå lägenheter fördelade på tre plan. Storleken på lägenheterna varierar från ettor till treor. I varje lägenhet
finns kök och dusch. I lägenheten finns dessutom säng, madrass och trygghetslarm som går direkt till personalen. En del lägenheter har uteplats eller balkong.

I nära anslutning till lägenheten finns matsal, tv/dagrum och uteplats. På Sjöliden finns även utrymmen för gemensamma aktiviteter och måltider. Det finns även fem lägenheter för personer med demens.

Miljön är utformad för att stimulera dig till kreativitet både inomhus och utomhus. Vår fina träffpunkt erbjuder aktiviteter av olika slag. Runt Sjöliden finns det en promenadväg med bänkar där du kan sitta och njuta av den vackra naturen. I anslutning till Sjöliden ligger Sjösåsäng och Braås Hembygdspark där man kan man äta nygräddade våfflor på sommaren.

Hjälp och stöd

Personal finns på plats dygnet runt. Hemtjänstinsatserna ges efter behovsbedömning i samråd med dig, eventuellt dina närstående och berörd personal. Behovsbedömning sker cirka tre veckor efter inflyttning och uppföljning görs kontinuerligt efter behov.

Du erbjuds en kontaktman i personalgruppen. Tillsammans utformar ni en genomförandeplan som beskriver vilken hjälp du får, och hur den ska utföras.

Måltider

Alla måltider serveras i matsalen. Det finns möjlighet att få specialkost. Dina närstående är också välkomna att äta i matsalen.

Välj särskilt boende

Kontakt

 • Sjöliden

  Telefon

  Plan 1-2, 0474-62 20 67

  Plan 3, 0474-62 20 68

  Besöksadress

  Sjösåsvägen 46, Braås

  Postadress
  Växjö kommun
  Sjöliden

  Sjösåsvägen 46

  360 42 Braås

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Stöd och omsorg