Toftagården

Vårt mål är att skapa trygghet för både omsorgstagare och närstående. Genom erfaren och kompetent personal präglas vårt arbete av god omvårdnad, gott bemötande, respekt, delaktighet och flexibilitet. Vi lyssnar på dina önskemål och försöker hitta lösningar för just dig.

Så arbetar vi för att nå omsorgsnämndens mål

Tillsammans med din kontaktman upprättar vi en personlig plan. I planen framgår hur din beviljade hjälp ska utföras och dina särskilda önskemål kring utförandet. Vi arbetar med att förstärka det sociala innehållet i vardagen och utgår från dina önskemål. På Toftagården finns möjlighet att delta i aktiviteter och goda möjligheter till utevistelse.

Aktiviteter och mötesplats

På Toftagården finns en mötesplats några dagar i veckan som du är välkommen till för gemenskap. På mötesplatsen får du ta del av olika teman, samt aktiviteter så som sittgymnastik och en pratstund vid kaffebordet. Vi erbjuder även andra aktiviteter, till exempel bingo, underhållning och andakt. 

På Toftagården finns två innergårdar som skiljer sig lite från varandra.

 • ”Den aktiva trädgården” ska locka till aktivitet. Här finns odlingslådor där du själv kan odla. Här kan du också stärka benen med fysisk träning.
 • ”Lugna trädgården” ger ett vilsamt intryck när man sitter i bersån.

Trädgårdarna erbjuder sinnesupplevelser av olika slag. En promenad eller en rofylld stund på en parkbänk kan göra gott för hälsan och välbefinnandet.

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvårdsinsatser utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska samt arbetsterapeut och sjukgymnast. På kvällar och nätter finns tillgång till sjuksköterska i kommunens kvälls-och nattpatrull. Vid behov gör läkare hembesök. Vi kan också hjälpa dig med dina läkemedel.

Boende

Toftagården ligger i Sandbro, fem kilometer norr om Växjö stad. Här finns totalt 35 lägenheter i fyra flyglar. I en av flyglarna är lägenheterna till för äldre personer med insatser enligt LSS.
Lägenheterna är 35 kvadratmeter med egen dusch och toalett samt kokmöjligheter. Lägenheten är utrustad med säng. I övrigt möblerar du den med egna möbler. I nära anslutning till lägenheten finns gemensamma lokaler för måltider och aktiviteter. Utemiljön, med sina två olika trädgårdar, erbjuder både möjligheter till aktivitet och sinnesupplevelser.

Hjälp och stöd

Syftet med hjälpen är att underlätta det dagliga livet och att utifrån ditt behov ge hjälp till självhjälp. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med att sköta din personliga hygien eller att äta. Serviceinsatser innebär praktisk hjälp med att sköta hemmet.

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Du erbjuds en kontaktman, som har ett speciellt ansvar för att din hjälp fungerar på ett bra sätt. Kontaktmannen upprättar en personlig plan tillsammans med dig där du berättar om din bakgrund och dina intressen. Denna plan ligger sedan till grund för hur vi ska utforma den hjälp du har blivit beviljad.

I lägenheten finns ett larm som gör att du snabbt kan komma i kontakt med någon i personalgruppen.

Måltider

Frukost och kvällsmat serveras i ett gemensamt matrum i respektive flygel. Middag serveras i restaurangen. Du har två rätter att välja på. Personal finns till din hjälp.

Sommartid har du möjlighet att äta lunchen i någon av våra två innerträdgårdar.

Välj särskilt boende

Kontakt

 • Toftagården

  Telefon

  Blå avdelning, 0470-79 62 67

  Grön avdelning, 0470-79 62 68

  Gul avdelning, 0470-79 62 69

  Besöksadress

  Lancastervägen 38, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun
  Toftagården

  Lancastervägen 38

  352 49 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Stöd och omsorg