Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom vård och omsorg har sekretess och tystnadsplikt.

Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd, service och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Detta gäller inte bara omsorgspersonal, utan även administrativ personal, chefer, tolkar, praktikanter och förtroendevalda.

Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att personalen slutat sin anställning i Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2020
Stöd och omsorg