Senior Alert

För att minska fallolyckor, undernäring och trycksår hos äldre använder vi ett dataregister som heter Senior Alert. Det är ett kvalitetsregister som används i hela Sverige för att förbättra äldres vård och omsorg.

När du som är 65 år eller äldre kommer i kontakt med kommunens vård eller omsorg kommer du att få besvara några frågor. Dina svar gör det möjligt för oss att se om just du har risk för att falla, bli undernärd, få trycksår eller få ohälsa i munnen.

Om det visar sig att det finns en risk erbjuder vi dig förebyggande åtgärder.

Uppgifterna om dig registeraras i dataregistret Senior Alert. I dataregistret kan vi ta fram statistik som hjälper oss att arbeta med att förbättra kvaliteten i vården. Innan vi hämtar statistik från registret tas dina personuppgifter bort.

Vi registrerar inga uppgifter om dig utan att först ha frågat om du vill det. Du har alltid möjlighet att tacka nej.

Om du vill ta del av dina uppgifter eller vill att uppgifterna tas bort kontaktar du din sjuksköterska eller din kontaktman.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 11 september 2023