Alkohol, droger och spel om pengar

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar?

Du är välkommen att ringa eller mejla oss och ställa dina frågor. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida. Du kan vara helt anonym.

Vi arbetar tillsammans med dig och dina närmaste för att finna lösningar på de problem som uppstått. I första hand erbjuder vi stöd- och hjälpinsatser i öppen vård.

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du också oss. En anmälan om missbruk kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in till oss.

Vad händer när du kontaktar oss?

Bestämmer du dig för att du vill ha vår hjälp får du träffa någon av våra socialsekreterare och får då information om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda.

Om du önskar fortsatt kontakt gör vi tillsammans en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst. Det måste alltid tas ett formellt beslut innan stödet blir godkänt.

Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Kontakta oss så berättar vi hur du överklagar. Vi hjälper dig om du har svårt att göra det själv.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Stöd till anhörig till person som missbrukar

Om du är anhörig till en person som missbrukar kan du få stöd.

Orosanmälan om en vuxen person far illa

Om du känner oro för någon eller har en misstanke om att en vuxen person som är över 20 år far illa kan du anmäla det till kommunen. Detta kallas att göra en orosanmälan.

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 17 juli 2024