Rådgivningstelefon - barn och ungdomar

Vill du fråga om råd eller anmäla om du tror att ett barn far illa eller har problem? 

Till vår rådgivningstelefon kan du ringa och få råd om vart du ska vända dig om du själv eller någon i din närhet inte har det bra. Arbete och välfärds avdelning barn och familj har en rådgivningstelefon där du kan få prata med en socialsekreterare.

Telefonnummer

0470-435 90

Telefontid

Vardagar klockan 07.30-12.00 och 13.00-16.30.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Stöd och omsorg