Gåva

Som god man eller förvaltare har du inte rätt att ge bort huvudmannens tillgångar.

Det finns alltså ett gåvoförbud. Förbudet innebär att överförmyndarnämnden saknar möjlighet att samtycka till gåvor. Det är därför meningslöst att vända sig till överförmyndarnämnden och ansöka om samtycke till gåva.

Gåvoförbudet gäller all huvudmannens egendom, inte bara pengar.

Vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Han eller hon kan därför – förutsatt att han eller hon förstår innebörden av gåvan – lämna en gåva. Gåvoförbudet tar alltså enbart sikte på ställföreträdaren!

Vid förvaltarskap saknar huvudmannen rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan därför inte skänka bort sina tillgångar, inte ens med förvaltarens samtycke.

Det är klart olämpligt att man som god man tar emot en gåva från huvudmannen. Skulle huvudmannen stå på sig och verkligen vilja genomföra gåvan, måste en god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) förordnas för genomförande av handlingen.  Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad. 

Senast uppdaterad: 20 december 2022