Stöd för pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta

Pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta kan söka olika typer av verksamhetsstöd från Växjö kommun.

För att vi ska kunna behandla en förenings ansökan behöver du som gör ansökan ha fyllt i en fullmakt som undertecknats av föreningens ordförande. Gäller det inte en förening kan du göra ansökan utan fullmakt. Sista ansökningsdag är 1 april.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du ansöker om stöd kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Särskilda behov

Föreningar för personer med funktionsvariationer

Föreningar för personer med funktionsvariationer i Växjö kommun som tillhör en riksorganisation kan söka stöd till sin verksamhet

Sök stöd för föreningsverksamhet för funktionshindrade


Pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar i Växjö kommun som tillhör en riksorganisation kan söka stöd till sin verksamhet.

Föreningsservice, lokalbokning, ekonomiskt stöd, föreningsregister med mera.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022