Araby familjecenter - mötesplats för barn och föräldrar i Araby

Araby familjecenter är en mötesplats för barn, föräldrar och blivande föräldrar som bor i stadsdelen Araby eller tillhör barnhälsovården Dalbo. Här finns den öppna förskolan Nallen, möjlighet för föräldralediga att träna på svenska och föräldrautbildningar.

Vi som arbetar på Araby familjecenter har tillsammans en bred kompetens och erfarenhet från mödra- och barnhälsovård samt barnomsorg och socialtjänst.

Vi har tystnadsplikt vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående.

Vi finns här

Araby Familjecenter ligger på Höstvägen 10 B.


Öppna förskolan Nallen

Du som har barn mellan 0-5 år är välkommen till oss tillsammans med ditt barn.

Öppna förskolan är en pedagogisk och social verksamhet. Hos oss träffar ni andra föräldrar och deras barn i en lekfull miljö där lek, sång och skapande aktiviteter blandas. Här finns möjlighet att skapa nya kontakter och goda relationer i en kulturberikande miljö. Vi har även kurser i spädbarnsmassage och föräldrainformation i grupp.

Följ oss på Instagram för information om öppettider och aktiviteter: @oppnaforskolan_nallen_vaxjo

Telefon: 0470-434 53

Rektor Marie Sunesjö

Telefon: 0470-79 64 06
E-post: marie.sunesjo@vaxjo.se


Öppenvård- Tidiga insatser

Telefon: 0470-415 25  och 0470-435 21

Du som är förälder och har barn som är 0-6 år kan vända dig till oss för att få råd och stöd i frågor som handlar om barn och familj. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och erbjuder bland annat föräldrautbildning och rådgivande samtal.

När vi träffas gör vi ingen registrering och vi skriver inga journaler.

Under rubriken Familjebehandling och rådgivning kan du läsa mer om vilket stöd det finns för barn och familjer.

Svenska för dig som är föräldraledig

Vill du träna dig på att prata svenska och samtidigt träffa nya vänner?

Kom till oss på Familjecenter, Höstvägen 10 B.

Du får ta med barn i åldern 0-2 år som tas om hand av en barnskötare

När?

 • Måndag klockan 10.00–12.00
 • Onsdag klockan 10.00-12.00

Föräldrautbildningar på Araby Familjecenter

Vill du träffa andra föräldrar och samtidigt lära dig något nytt? Anmäl dig till någon av våra föräldrautbildningar på Araby Familjecenter.

Alla Barn i Centrum är ett föräldrastödsprogram som sätter relationen mellan barn och förälder i centrum. För alla föräldrar med barn 3–12 år.

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Trygghetscirkelns föräldraskap är ett föräldrastödsprogram om trygghet och samspel. För alla blivande föräldrar och föräldrar till barn i förskoleåldern.

På Familjecenter finns också verksamheter som drivs av Region Kronoberg

Barnmorskemottagning

Telefon: 0470-58 76 65

Barnmorskemottagningen erbjuder

 • Graviditetskontroller
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Föräldragrupper

Mer information finns på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Barnhälsovård

Telefon: 0470-58 69 28 och 0470-58 69 09

Barnhälsovården erbjuder

 • Nationella barnhälsovårdsprogrammet
 • Utökade hembesöksprogrammet till alla som får sitt första barn i Sverige
 • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling
 • Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram
 • Samtal och rådgivning
 • Föräldragrupper

Mer information finns på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023