Mer om våld

Det finns olika former av våld.

De vi möter kan ha utsatt sina nära för olika former av våld. De våldsdefinitioner som vi använder oss av är följande;

Fysiskt våld

Är exempelvis att slå, sparka, hålla fast, knuffa, skaka, kasta, bita eller hota med vapen/tillhyggen.

Psykiskt våld

Är exempelvis att hota att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Är exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på, "tjatsex".

Ekonomiskt våld

Är exempelvis att kontrollera ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller lurar att skriva på papper, nekas att ha tillgång till egna pengar.

Materiellt våld

Är exempelvis att förstöra ägodelar, riva sönder viktiga papper eller foton, slå sönder inredning/hemmet.

Latent våld

Är en påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den/de utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Kan vara brister i omsorgen, medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och i sin mest extrema form mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återupprätta den förlorade hedern.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023