Webbutbildningar för personal

Webbutbildningar för yrkesverksamma som i arbetet möter våld i nära relationer, könsstympning, heder m. m är ett bra sätt att öka på kunskapen och förståelsen. Du hittar länkar lite längre ned på denna sidan. Alla utbildningarna går att pausa så passar när du har tiden!

Hedersrelaterat våld och förtryck

Webbutbildning som berör hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötland står bakom är märkt Webbkurs om heder. Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland också utbildningsfilmer.  Dessa filmer finns även översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Länsstyrelsen har även material som du kan ladda ner eller beställa på hedersfortryck.se. 

Grundkurs mäns våld mot kvinnor

Grundkurs om våld framtagen av Socialstyrelsen, Länsstyrelserna NCK belyser mäns våld mot kvinnor som ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Könsstympning

Webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig som tar del av utbildningen generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Anhöriga i fokus

Nu finns det även en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor: Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer. Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Utbildningen är kostnadsfri och du kan ta del av utbildningen när och var du vill. Webbutbildningen är framtagen av Nka, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund.

Människohandel och barn

Hur identifierar man ett barn som är offer för människohandel? Hur ska barnet få det stöd som det behöver och har rätt till? För att ge ökad kunskap om människohandel med barn och unga lanseras nu en ny webbutbildning, som främst riktar sig åt dem som kan komma i kontakt med utsatta barn i sina arbeten.

Det är länsstyrelserna och nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) som arbetar mot prostitution och människohandel, som tillsammans har tagit fram den webbaserade introduktionsutbildningen.

Rätt att veta!

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består av fyra webbutbildningar som alla ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. Utbildningarna bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen. Inkluderar basutbildning samt trauma, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar

Här finns många olika alternativ på webbutbildningar kring förebyggande av våld, sexuell exploatering, hur agera som kollega eller chef.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024