Webbutbildningar för personal

Webbutbildningar för yrkesverksamma som möter våld i nära relationer, könsstympning, heder m. m är ett bra sätt att öka på kunskapen och förståelsen. Du hittar länkar lite längre ned på denna sidan. Alla utbildningarna går att pausa så passar när du har tiden!

Webbutbildning som berör hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötland står bakom är märkt Webbkurs om heder. Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland också utbildningsfilmer.  Dessa filmer finns även översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Länsstyrelsen har även material som du kan ladda ner eller beställa på hedersfortryck.se. 

Webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig som tar del av utbildningen generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Grundkurs om våld framtagen av Socialstyrelsen, Länsstyrelserna NCK belyser mäns våld mot kvinnor som ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nu finns det även en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor: Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer. Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Utbildningen är kostnadsfri och du kan ta del av utbildningen när och var du vill. Webbutbildningen är framtagen av Nka, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund.

Människohandel och barn

Hur identifierar man ett barn som är offer för människohandel? Hur ska barnet få det stöd som det behöver och har rätt till? För att ge ökad kunskap om människohandel med barn och unga lanseras nu en ny webbutbildning, som främst riktar sig åt dem som kan komma i kontakt med utsatta barn i sina arbeten.

Det är länsstyrelserna och nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) som arbetar mot prostitution och människohandel, som tillsammans har tagit fram den webbaserade introduktionsutbildningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Stöd och omsorg