Anhörigträff

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet en anhörigträff för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer.

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till din anhörig som drabbats eller utövat våld i nära relationer?

Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill delta.

Röster från tidigare deltagare på anhörigträffar:

  • jag har fått redskap för att kunna förstå, möta och stötta min anhörig
  • nu förstår jag skulden och skammen
  • bra med kunskap om våldets mekanismer och banden till våldsutövaren
  • bra att få träffa andra anhöriga i samma situation
  • jag är inte ensam

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024