Du som anhörig eller vän

Våldet skrämmer och skadar unga. Många vuxna tror att de inte har sett eller hört eller förstått att det förekommer våld i hemmet. Man har kanske försökt att skydda dem på olika sätt, trott att de har somnat eller att de inte har märkt något då de varit i annat rum då våldet pågått. För allas skull är det viktigt att våldet upphör.

Många berättar för oss att de sett och hört mycket mer än vad de vuxna förstår. Att bevittna våld eller själv utsättas för våld skadar den unges känsloliv.

Den som har upplevt våld i hemmet kan visa tecken på oro, nedstämdhet, ångest och aggressivitet i större omfattning än andra. Upplevelserna av våld kan ge minnesbilder som hänger sig kvar i minnet länge. En del plågas främst av dessa när de skall sova, får mardrömmar, svårt att somna eller vaknar med en panikkänsla.

Våldet tenderar att komma ut där den unge känner sig trygg, det kan vara på skolan, fritidsgården eller på stan. Det är viktigt för alla som möter en ungdom att vara uppmärksammade på beteendeförändringar.

Roller barn kan ta

Det är inte ovanligt att de barn och unga som levt med våldet eller missbruk i familjen intar olika roller, både som en strategi för att hantera sina upplevelser men även för att flytta fokus från det som sker hemma. 

Tapetblomman

Är många gånger ensam och utsatt, har inga eller få vänner. Syns inte, hörs inte och gör inget väsen av sig. Gör det som ska göras och blir ibland utnyttjad av andra. Leker gärna med gossedjur. Tapetblommans karaktär gör att man sällan lägger märke till henne eller honom och att ingen upptäcker att han eller hon lever i en våldsam miljö.

Clownen

Skämtar jämt. Sprider glädje och skratt omkring sig, men sörjer inombords. Har många bekanta, men få nära vänner. Han/hon är ofta uppskattad av lärarna och omgivningen.

Hjälten

Duktig. Många gånger bäst i klassen. Har höga krav på sig själv. Bra kamrat. Han eller hon tar hand om mamman och syskonen men glömmer sig själv. Hjältens beteende gör det svårt för lärarna att upptäcka att han eller hon lever i en våldsam miljö.

Rebellen

Kommer sent till skolan. Hamnar ofta i slagsmål. Glömmer att göra sina läxor. Hittar på en massa dumheter och ställer till problem var än han/hon befinner sig. Rebellens beteende gör att skolan måste ha ständig kontakt med föräldrarna som i sin tur måste hålla sig lugna, undvika bråk och hålla sig nyktra för att inte riskera att deras hemlighet avslöjas.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023