Mer om våld

Om någon som betyder mycket för dig och som du är beroende av utsätter dig för våld kan många jobbiga tankar och känslor dyka upp. Det kan vara svårt att förstå det som händer och det kan kännas svårt att berätta för någon annan. Ibland kanske man tänker att det är man själv som har gjort något fel och därför förtjänar att straffas.

En del skäms också för vad som händer i familjen. Man kan vara rädd att andra ska få reda på vad de vuxna gör. Vissa vuxna - och även syskon som använder våld - försöker få dig att inte berätta för andra. De kanske hotar, eller lovar att inte använda våld igen, eller övertalar dig att det ska vara en gemensam "hemlighet".

Vanligt är också att man inte vill berätta, för att man ändå älskar de vuxna. Man kan vara rädd att göra dem besvikna eller vara rädd för att man inte ska få träffa dem. Eller så kanske man är orolig för att ingen ska tro på ens berättelse, eller att våldet ska bli värre om man berättar. Men det är viktigt att försöka och det kan kännas skönt när någon mer vet hur man har det, så att man kan få hjälp och skydd.

De våldsdefinitioner som vi använder är;

Fysiskt våld

Är exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.

Psykiskt våld

Är exempelvis att förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Är exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.

Ekonomiskt våld

Är exempelvis att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt våld

Är exempelvis att förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller foton.

Latent våld

En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Kan vara medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Stöd och omsorg