Mer om våld

Vill du prata med en vuxen om din relation? Vad våld är och hur det kan visa sig i kärleksrelationer? Hur förvirrande det är när din partner växlar mellan att vara världens bästa, till att vara elak och nedlåtande? Hur en hälsosam relation ska se ut, och varför en stannar när en egentligen känner att det som sker är fel?

6 av 10 ungdomar mellan 15-19 år har någon gång varit utsatt för våld i sin kärleksrelation. Eftersom våldet kan ta sig uttryck på många olika sätt, är det ibland också svårt att veta om det är våld en är utsatt för, eller hur en ska ta sig ur det.

Utsatt av någon i familjen?

En del skäms för vad som händer i familjen och vill inte att andra ska få veta. Man kan vara rädd att andra ska få reda på vad de vuxna gör. Vissa vuxna - och även syskon som använder våld - försöker få dig att inte berätta för andra. De kanske hotar, eller lovar att inte använda våld igen, eller övertalar dig att det ska vara en gemensam "hemlighet".

Vanligt är också att man inte vill berätta, för att man ändå älskar de vuxna. Man kan vara rädd att göra dem besvikna eller vara rädd för att man inte ska få träffa dem. Eller så kanske man är orolig för att ingen ska tro på ens berättelse, eller att våldet ska bli värre om man berättar. Men det är viktigt att försöka berätta och det kan kännas skönt när någon mer vet hur man har det.

De våldsdefinitioner som vi använder är;

Fysiskt våld

Är exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.

Psykiskt våld

Är exempelvis att förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Är exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.

Ekonomiskt våld

Är exempelvis att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt våld

Är exempelvis att förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller foton.

Latent våld

En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Kan vara medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Digitalt våld

Med digitalt våld menar vi när din partner övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier.

EXEMPEL PÅ DIGITALT VÅLD:

 • Att smygläsa dina meddelanden eller mejl.
 • Att ta reda på dina lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på din kärlek/ärlighet.
 • Att logga in på dina konton till sociala medier, mejl och annat.
 • Att bestämma vem du får bli vän med eller följa i sociala medier eller vem du ska ta bort/blocka.
 • Att sprida en privat/sexuell bild eller film på dig, till vänner, okända personer eller på en porrsida.
 • Att sprida rykten eller privat information om dig digitalt.
 • Att din partner laddar ned en app på din mobil som gör att hen kan ha koll på var du är.
 • Att hålla koll på dig genom att hela tiden kolla vad du gör i sociala medier.
 • Att skicka hot eller elaka meddelanden till dig.
 • Att fortsätta skicka sms och andra meddelanden trots att du bett hen sluta.
 • Känner du dig tvungen att hela tiden avbryta det du gör för att svara? Är du rädd för att bli straffad eller skuldbelagd om du inte svarar med en gång? Känner du dig stressad och begränsad över att hela tiden hålla koll på telefonen för att kunna svara snabbt? I så fall kan messandet vara en form av digitalt våld.

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024