Du som är anhörig eller vän

Känner du en oro för att någon i din närhet har problem med sin aggressivitet, svartsjuka, inte kan kontrollera sin ilska?

Det är inte alltid lätt att prata med någon om deras sätt att behandla andra men väldigt viktigt! Genom att säga att jag ser och reagerar på ditt sätt att agera/tilltala eller behandla andra, är du med och bryter tystnaden, det vi också kallar familjehemligheten.

Det är endast genom att synliggöra våldet som det kan hanteras och bearbetas.

Vi på Familjefrid Kronoberg är specialiserade på att behandla våldsutövare så till oss kan de alltid komma. 

Upplever du att situationen är akut, ring polisen!

Anhörigträffar

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet en anhörigträff för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer.

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till din anhörig som drabbats eller utövat våld i nära relationer?

Vi träffas i familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill delta.

Röster från tidigare deltagare:

  • jag har fått redskap för att kunna förstå, möta och stötta min anhörig
  • nu förstår jag skulden och skammen
  • bra med kunskap om våldets mekanismer och banden till våldsutövaren
  • bra att få träffa andra anhöriga i samma situation
  • jag är inte ensam

Finns det barn eller ungdom i familjen?

Barn och unga som varit vittne till våld och hot inom familjen försätts i vanmakt och maktlöshet. Ibland kan de förbjudas att prata om det som händer i hemmet eller hotas till tystnad. De lever med en rädsla att något förfärligt ska inträffa. De kan även direkt själva vara utsatta för våldet.

Känner du en oro för något barn och ungdom som upplevt eller själv utsätts i familjen kan du alltid kontakta socialtjänsten i din kommun, ring kommunens växel. Du hittar numren till din kommun på vår startsida.

Du kan också ringa oss för att rådgöra om hur du ska kunna gå vidare i just ditt fall.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023