Mer om våld

Det är lätt att tänka att våld är fysiskt, att slå eller sparka, men det finns många olika former av våld. Det vanligaste är det psykiska våldet.

De vi möter kan ha utsatt sina nära för olika former av våld. De våldsdefinitioner som vi använder oss av är följande;

Fysiskt våld

Är exempelvis att slå, sparka, hålla fast, knuffa, skaka, kasta, bita eller hota med vapen/tillhyggen.

Psykiskt våld

Är exempelvis att hota att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Är exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på, "tjatsex".

Ekonomiskt våld

Är exempelvis att kontrollera ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller lurar att skriva på papper, nekas att ha tillgång till egna pengar.

Materiellt våld

Är exempelvis att förstöra ägodelar, riva sönder viktiga papper eller foton, slå sönder inredning/hemmet.

Latent våld

Är en påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den/de utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Kan vara brister i omsorgen, medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång och våld som har ofta sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Digitalt våld

Med digitalt våld menar vi att övervaka, trakassera eller kontrollerar sin partner/fd. partner, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier.

EXEMPEL PÅ DIGITALT VÅLD:

  • Att smygläsa meddelanden eller mejl.
  • Att ta reda på lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på kärlek/ärlighet.
  • Att logga in på partnerns konton till sociala medier, mejl och annat.
  • Att bestämma vem hen får bli vän med eller följa i sociala medier eller vem som ska tas bort/blockas.
  • Att sprida en privat/sexuell bild eller film på partnern, till vänner, okända personer eller på en porrsida.
  • Att sprida rykten eller privat information digitalt.
  • Att ladda ned en app på partners mobil som gör att du kan ha koll.
  • Att skicka överdrivet många sms och meddelanden kan vara ett sätt att kontrollera.

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024