Du som är anhörig eller vän

När en person blir utsatt i ens närhet upplever många en känsla av hopplöshet, att inte veta vad kan, ska och bör jag göra? Det viktigaste är att signalera att du ser och märker det som händer och att du finns där.

Utsatta väljer själva vem eller vilka de berättar för. Är du en av dem finns det några saker att tänka på.

Var inte dömande- lyssna in, ha tålamod för hela berättelsen brukar inte komma direkt utan i små brottsstycken. Undvik att ställa varför-frågor då det kan leda till en skuldbeläggelse på den som är utsatt.

Använd istället "När?", " Var?" och "Hur?" frågor.

Skuld och skam är vanliga känslor när det kommer till våld i nära relationer. Förnekelsen är stor hos såväl utsatt som hos våldsutövaren. Det ligger i våldets natur att förminska det som hänt och hemlighålla. Det blir en familjehemlighet som alla parter blir en del av.

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet en anhörigträff för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer.

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till din anhörig som drabbats eller utövat våld i nära relationer.

Vi träffas i familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö.

Röster från tidigare deltagare på anhörigträffar;

  • jag har fått redskap för att kunna förstå, möta och stötta min anhörig
  • nu förstår jag skulden och skammen
  • bra med kunskap om våldets mekanismer och banden till våldsutövaren
  • bra att få träffa andra anhöriga i samma situation
  • jag är inte ensam

Finns det barn eller ungdom i familjen?

Barn eller unga som varit vittne till våld och hot inom familjen försätts i vanmakt och maktlöshet. Ibland kan de förbjudas att prata om det som händer i hemmet eller hotas till tystnad. De lever med en rädsla att något förfärligt ska inträffa.

Känner du en oro för något barn/ungdom som upplevt eller själv utsätts i familjen kan du alltid kontakta socialtjänsten i din kommun, ring kommunens växel. Du hittar numret på vår startsida till din kommun.

Du kan också ringa oss för att rådgöra hur Du kan gå vidare med din oro och misstanke.

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024