Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Gruppverksamhet

Till följd av pandemin har vi tyvärr fått pausa kvinnogruppen i vår. Till hösten planerar vi att köra igen!

Vi har gruppverksamhet för dig som är vuxen kvinna och har varit utsatt för våld i en nära relation.

Kvinnogrupp   

Vårt program består av 9 olika teman fördelade på 13 tillfällen. Gruppstart är vanligtvis i början av varje termin.  Syftet med gruppverksamheten är att deltagarna skall få träffa andra med liknande erfarenheter, få kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar den som är/har varit våldsutsatt samt att få redskap att hantera sina svåra upplevelser. Att bli stärkt i sin självkänsla och sitt självförtroende samt att skapa hopp om framtiden är andra viktiga delar. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Stöd och omsorg