Gruppverksamhet

Vi har gruppverksamhet för dig som är vuxen kvinna och har varit utsatt för våld i en nära relation.

Kvinnogrupp   

Vårt program består av 9 olika teman fördelade på 13 tillfällen. Gruppstart är vanligtvis i början av varje termin.  Syftet med gruppverksamheten är att deltagarna skall få träffa andra med liknande erfarenheter, få kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar den som är/har varit våldsutsatt samt att få redskap att hantera sina svåra upplevelser. Att bli stärkt i sin självkänsla och sitt självförtroende samt att skapa hopp om framtiden är andra viktiga delar. 

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024