Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. När barnet har föräldrar som inte är gifta är modern ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Du som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet. Det innebär att du har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Du har ansvar för att försörja barnet, ge omvårdnad, trygghet och behandla barnet på ett aktningsvärt sätt.

Föräldrar som har separerat

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Huvudprincipen är att gemensam vårdnad normalt är det bästa för barn eftersom båda föräldrarna då har gemensamt ansvar och ska komma överens i frågor som rör barnet.

En förälder kan också ensam ha vårdnaden om barnet. Att ha enskild vårdnad innebär ett stort ansvar för att hjälpa till och underlätta så att barnet får träffa den andre föräldern och andra närstående.

Den som har enskild vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan vara viktiga för barnet. Detta gäller exempelvis skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn

Den förälder som inte har barnet boende hos sig permanent ska betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har enskild vårdnad.

Ni som föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån ert barns behov och er ekonomiska situation.

Samarbetssamtal för att komma överens om vårdnaden

Efter en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för sitt eller sina barn. Då kan ni som föräldrar få hjälp med ett så kallat samarbetssamtal. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalet är en hjälp för att ni ska kunna samarbeta och planera utifrån barnets bästa. Meningen är att ni ska hitta bra lösningar för barnet som ni båda kan acceptera.

Gäller konflikten eller svårigheterna i först hand er egen vuxenrelation får ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Ni ansöker om samarbetssamtal genom e-tjänsten nedan. Använd e-tjänsten i första hand. Om ni inte har e-legitimation finns det en blankett längst ner på sidan under rubriken Relaterade dokument.

Ansök om samarbetssamtal

Om ni inte kommer fram till någon överenskommelse kan ni vända er till tingsrätten för att få frågan avgjord.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd som samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till om hur detta kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att ni/du har deltagit i informationssamtal.

Samtalet är kostnadsfritt.

Ansök om informationssamtal

Du som bor i Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner kan vända dig till familjerätten i Växjö kommun då det gäller frågor som rör vårdnad om barn och samarbetssamtal.

Kontakt

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 13.00-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-fredag, klockan 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Stöd och omsorg