Familjerådslag

Ibland kan det vara bra att få diskutera sina problem med familj och vänner samtidigt som någon utomstående hjälper till att leda diskussionen.

Ett familjerådslag är ett möte där du tillsammans med din familj, dina nära och kära och andra viktiga personer diskuterar och planerar för din framtid. Din familj och dina vänner är de som känner dig bäst och därför har ni tillsammans oftast de bästa förutsättningarna att planera för din framtid.

Hur gör jag för att få ha ett familjerådslag?

Du kontaktar din socialsekreterare eller receptionen och säger att du är intresserad av att ansöka om ett familjerådslag. Då gör socialtjänsten en utredning för att undersöka om ett familjerådslag skulle vara ett bra sätt att ge dig hjälp på.

Om din ansökan beviljas, det vill säga att socialtjänsten bedömer att du ska få ett familjeråd, utses en samordnare. Samordnaren är fristående från socialtjänsten. Det betyder att samordnaren inte läser socialtjänstens utredning utan har som enda uppgift att organisera rådslaget och förbereda alla inbjudna. När rådslaget är avslutat är samordnarens uppdrag också slutfört. Samordnaren har tystnadsplikt.

Vad händer vid familjerådslaget?

Först går du tillsammans med samordnaren igenom vilka som finns i din familj, släkt och vänner samt vilka andra personer som kan ha viktig information. Därefter kommer ni överens om vilka som ska bjudas in till familjerådslaget. Du godkänner i förväg vad som ska presenteras för din släkt och dina vänner.

När alla är samlade till familjerådslaget berättar samordnaren, du själv eller en socialsekreterare om hur situationen ser ut och vilka frågor som behöver diskuteras.

Nu är det dags för dig och dina närmaste att tillsammans diskutera och planera vad som är bäst för dig. Samordnaren, socialsekretaren och andra utomstående lämnar rummet och finns till hands om det skulle uppstå frågor.

Om du och dina närmaste enas om en handlingsplan kommer samordnaren och socialsekreteraren in igen och ni berättar för dem vad ni kommit fram till. Om planen är att socialtjänsten på något sätt ska fortsätta att medverka kan socialsekreteraren i vissa fall först behöva få ett beslut om detta från sin chef eller av nämnden för arbete och välfärd.

Du kan, om du vill, kalla dina närmaste till familjerådslag vid flera återkommande tillfällen.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 3 januari 2023