Avlösning för anhöriga

Avlösning är till för dig som vårdar en närstående i hemmet för att du ska få tid för olika aktiviteter, tid för återhämtning och vila eller uträtta ärenden.

Avlösningen är avgiftsfri och du kan använda den alla dagar i veckan, upp till 20 timmar i månaden. Du väljer om du vill använda avlösningen på regelbundna tider eller om du vill boka dem löpande.För att få avlösning kontaktar du en biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. Därefter har du kontakt med en hemvårdsgrupp som utför själva avlösningen.
Avlösning är en social insats. Det innebär exempelvis att prata om gamla minnen, att spela sällskapsspel eller att göra något annat trevligt som din närstående föredrar, därför utformas avlösningen efter behov, önskemål och intressen. Som stöd görs en genomförandeplan och en levnadsberättelse i samråd mellan dig, din närstående och hemvårdsgruppen som ska utföra avlösningen.
Om du har behov av mer stöd utöver avlösning kontaktar du din handläggare och ansöker om till exempel hemtjänst, växelvård eller dagverksamhet.  

Ansökan

Du ansöker om avlösning via e-tjänst eller blankett.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Senast uppdaterad: 20 mars 2023