Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Du måste tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att ha rätt till insatsen.

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning där du får stimulans, utveckling och möjlighet att ingå i en gemenskap med andra. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina behov och önskemål.

Det finns personal på daglig verksamhet som har kunskap om din funktionsnedsättning för att kunna ge dig rätt stöd och omvårdnad.

När du deltar i daglig verksamhet får du en ersättning som kallas habiliteringsersättning. Du får ersättning för hel eller halv dag. Ersättningen betalas ut till och med den månad du fyller 69 år. Ersättningen räknas inte som inkomst och därför dras ingen skatt. Det är inte något anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Du har rätt till daglig verksamhet längst till och med den månad du fyller 69 år.

Målet med daglig verksamhet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning, bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Avgifter och kostnader

Du betalar inget för daglig verksamhet eller den service och omvårdnad du får under tiden du är där. Du betalar för mat och dryck enligt en särskild måltidstaxa, om du inte själv ordnar med mat och dryck. Du betalar också för resor till och från daglig verksamhet. 

Ansökan

Du ansöker på vår gemensamma E-tjänst eller på våra blanketter. Se länken "Så går ansökan till" under rubriken Relaterade länkar.

Senast uppdaterad: 22 maj 2023