Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger dig möjlighet att byta miljö och träffa andra samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Insatsen är till för dig som bor med föräldrar eller närstående och tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med korttidsvistelse menas att du regelbundet eller vid enstaka tillfällen vistas på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller i vissa fall på ett läger.

Målet med insatsen är att du ska få miljöombyte och stimulans samtidigt som dina föräldrar eller närstående får avlastning.

Platser för korttidsvistelse

Avgifter och kostnader

Att ha korttidsvistelse enligt LSS kostar inget för dig. Du betalar för:

  • mat och dryck enligt en särskild måltidstaxa,
  • hygienartiklar och sängkläder fr o m juli månad det år du fyller 19 år
  • dina kostnader när du gör några speciella aktiviteter under den tid du har korttidsvistelse
  • resor mellan din bostad och korttidsvistelsen och du ordnar resorna själv.

Har du bokade arbetsresor mellan din bostad och din dagliga verksamhet kan du få resan ändrad till och från korttidsvistelsen. På samma sätt kan resan ändras till och från skolan för dig som reser med skolskjuts.

Vid korttidsvistelse på läger betalar du den egenavgift som gäller där. Saknas sådan uppgift betalar du enligt kommunens taxa för mat och korttidsvistelse. 

Ansökan

Du ansöker i e-tjänst eller på blankett.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022