Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Seniorer lärde sig teknik med hjälp av gymnasieelever

Växjös äldre har uttryckt att de vill lära sig mer om hur de kan använda digital teknik. Under fredagens träffpunkt på Birkagården fick de experthjälp i form av blivande undersköterskor från Teknikum. Totalt 26 personer möttes under 1,5 timme. Den yngsta var 16, den äldsta var 95.

Smartphones, surfplattor och annan teknik är en del av Teknikumelevernas vardag. Personer som har vuxit upp med internet och mobiltelefoner, och därför tar sådant som självklart, kallas på IT-språk för digitala infödingar. Det är ett sätt att förklara varför det kan kännas mer naturligt att använda digitala verktyg för vissa personer än för andra.

Seniorerna själva har uttryckt att de vill lära sig mer om teknikens möjligheter, till exempel ha videosamtal med nära och kära, använda appar som påminnelsestöd eller hitta information om kommande aktiviteter för äldre.

Under fredagen möttes de två generationerna och varje senior fick möjlighet att sitta med en egen elev som svarade på frågor, visade hur man gör och gav tips om vilka appar som kan vara bra att använda.

Ny gymnasiekurs: IT i vård och omsorg

Den digitala tekniken skapar nya möjligheter för äldre att vara självständiga, hålla kontakten med anhöriga och känna delaktighet i samhället. Även vård- och omsorgsyrket står inför förändring och kommer framöver kräva mer teknisk och digital kunskap.

Under hösten 2018 startar kursen IT i vård och omsorg på Teknikum. Kursen ska inspirera fler ungdomar att söka sig till vård- och omsorgsyrken och samtidigt ge omsorgen den kunskap som behövs hos nya medarbetare.

Senast uppdaterad: 4 mars 2022