Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunen startar uppsökande verksamhet mot äldre

Från och med måndagen den 29 januari kan delar av Växjös äldre få erbjudande om att träffa ”förebyggarna”, för att få kunskap om hur man kan förbygga fall, undernäring och säkerhetsrisker i hemmet. Förebyggarna tillhör projektet Förebyggande hembesök som ska stötta de äldre att tryggt kunna bo hemma längre.

Målgruppen för projektet är nya omsorgstagare som bor kvar i ordinärt boende, är över 65 år och har beviljats mindre hemtjänstinsatser i form av matdistribution, trygghetslarm och/eller serviceinsatser, till exempel städ, tvätt och inköp. Det övergripande målet med projektet är att hitta en förebyggande arbetsmetod som stöttar Växjös äldre att tryggt kunna bo kvar hemma.

Vi har nu utökat målgruppen och vänder oss inte bara till gruppen ”nya omsorgstagare som bor kvar i ordinärt boende, är över 65 år och har beviljats mindre hemtjänstinsatser i form av matdistribution, trygghetslarm och/eller serviceinsatser, till exempel städ, tvätt och inköp.” utan också till alla kommuninvånare över 70 år UTAN kommunala insatser.

Hembesök och flera kontakter

Kontakten mellan projektet och den äldre sker i tre steg. En undersköterska med extra utbildning, så kallad förebyggare, besöker omsorgstagaren för att prata om fallrisker, nutrition och säkerhet i hemmet. Omsorgstagaren får personliga tips, öva på balansövningar och testa en näringsrik smoothie.

En vecka efter hembesöket tar undersköterskan kontakt igen, via telefon eller Skype, för att fånga upp eventuella frågor och uppmuntra till att genomföra föreslagna förändringar i vardagen. Två månader efter det första hembesöket tas ännu en kontakt för att följa upp om omsorgstagaren har gjort några förändringar och i så fall vilka.

Projektet pågår till och med 31 december 2018 och metoden ska därefter utvärderas. Beräkningen är att förebyggarna ska hinna göra cirka 300-400 hembesök under perioden. Det är helt frivilligt för omsorgstagaren att delta i projektet.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022