Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Har du hjärterum? Vi söker jourhem för barn och ungdomar

I Växjö kommun finns det barn och ungdomar som i akuta lägen behöver komma till ett jourhem eftersom de inte kan bo kvar hemma. Nu söker vi fler jourhem med trygga och engagerade vuxna som kan ställa upp för barn och ungdomar i en utsatt situation.

Ett jourhem är ett hem som med kort varsel kan ta emot barn eller en ungdom som av olika anledningar måste placeras utanför det egna hemmet. Som jourhem tar du emot barn under en begränsad tid vilket kan vara alltifrån ett dygn till cirka ett halvår. Under tiden utreder socialtjänsten barnets situation och eventuella fortsatta insatser. Som jourhem behöver en vuxen vara hemma på heltid.

Vad krävs av dig som jourhem?

Som jourhem vill vi att du (och din familj) har ett socialt engagemang och ett stort tålamod. Du ska kunna hantera akuta situationer med osäker utgång. Som jourhem arbetar du med många olika parter vilket kräver en god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du ska kunna erbjuda barnet ett eget rum. Du bör bo högst cirka en halvtimmes bilresa från Växjö och ha körkort samt tillgång till egen bil.

Vad får du i gengäld?

Förutom att du gör en stor insats för ett barn/ungdom så erbjuds du ekonomisk ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Du får stöd och handledning i ditt uppdrag och förhoppningsvis många spännande och givande möten med både barn och vuxna!

Vid intresse kontakta:

Sara 0470-435 06, Gretel 0470-435 64 eller Johanna 0470-415 35.

Mer information och skicka in en intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022