Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kampradpengar ska göra seniorer mer delaktiga i den digitala gemenskapen

Växjö kommun har beviljats 300 000 kronor från Familjen Kamprads Stiftelse till ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att fler seniorer ska bli mer digitalt delaktiga.

Projektet kommer att genomföra digitala temadagar på stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna och träffpunkter för äldre. Under dessa dagar får seniorer möjlighet att till exempel lära sig hur man hittar ett mer tillgängligt boende, hur man handlar matvaror via nätet, hur man videosamtalar med barnbarn eller hur man betalar parkeringsavgift via en App.

- Kommunen har en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare. Digitaliseringen i samhället går väldigt fort och att göra våra seniorer mer digitalt delaktiga är en viktig del för att öka deras sociala deltagande, självständighet och trygghet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planen är att projektet ska starta igång med sina aktiviteter i oktober 2020, men med hänsyn till rådande coronapandemi kan startdatumet eventuellt bli senarelagt. Växjö kommun kommer i projektet ha samarbete med bland annat den ideella föreningen SeniorNet och under projekttiden planeras totalt 150 besök på bibliotek och träffpunkter.

Senast uppdaterad: 22 juni 2020