Undantag från besöksförbud särskilda boenden

Det finns ett antal undantag som kan motivera ett besök inomhus på ett särskilt boende, trots det besöksförbud som är beslutat sedan 1 april. För att motivera ett undantag behöver du som anhörig göra en ansökan till en referensgrupp som tar beslut om varje enskilt ärende.

Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om besöksförbudet på särskilda boenden. Det finns ett antal undantag som kan motivera ett besök inomhus trots det besöksförbud som gäller sedan 1 april.

Omständigheter som motiverar ett undantag för ett besök inom hus kan vara:

  1. Vid stark oro hos omsorgstagaren
  2. Förekomst av antikroppar hos besökaren. Besökaren ska då även vara helt symptomfri och antikroppstestet får inte vara äldre än sex månader. Testet ska vara genomfört enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  3. Vård i livets slutskede
  4. Besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede

Alla undantag i Växjö kommun som inte gäller vård i livets slutskede hanteras av en referensgrupp som tar beslut i varje enskilt fall. Bedömningen är restriktiv för att undvika att coronavirus sprids på kommunens särskilda boenden.

Anhöriga ansöker om undantag för punkt ett och två. Blanketten för ansökan finns för utskrift nedan och ska lämnas in till det aktuella boendet. Beslut om undantag tas av referensgrupp på onsdagar och meddelas till anhöriga på torsdagar. Ansökan ska lämnas in senast måndag för besked på torsdag, annars får du besked veckan därpå.

Säkra mötesplatser utomhus

På alla särskilda boenden i kommunen finns möjlighet till besök utomhus på så kallade Säkra mötesplatser. Ett besök på en säker mötesplats bokas via ditt aktuella boende.

Ansökan om undantag besöksförbud särskilt boende , 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur Växjö kommun jobbar med coronapandemin

Senast uppdaterad: 28 februari 2022