Förslag att tillfälligt stänga våningsplan på Hagalund

På omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 augusti lyfts förslaget att tillfälligt stänga ett våningsplan på det särskilda boendet Hagalund. De omsorgstagare som behöver flytta erbjuds lägenheter på samma boende men på andra våningsplan.

- Just nu har vi ett flertal lediga platser inom särskilt boende och därför föreslår vi att vila ett våningsplan på Hagalund, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

De omsorgstagare som påverkas erbjuds lägenheter av samma storlek på samma boende, men på andra våningsplan. I samband med flytten står omsorgsnämnden för alla flyttkostnader och erbjuder en månads fri hyra.

- Flera av de lediga lägenheterna på Hagalund är utspridda i fastigheten. Förändringen skulle innebära att vi får våra omsorgstagare samlade på tre våningsplan istället för fyra vilket gör att vi kan bemanna på ett bättre sätt. Vår ambition är att genomföra förändringen på ett så bra sätt som möjligt för våra omsorgstagare, säger Ulf Hedin (M).

Våningsplanet som nu blir vilande kan öppnas upp igen vid behov. Den tillfälliga stängningen berör både medarbetare och omsorgstagare på boendet, vilka har fått information om förslaget. Beslut fattas på nämndens möte den 19 augusti.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020