Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förslag på större lokaler för Medborgarkontoret

Varje dag tar Medborgarkontoret i Araby emot runt 60 besök. En majoritet av frågorna från besökarna rör statliga myndigheter och därför kommer nu även Statens servicekontor att bemanna Medborgarkontoret, tillsammans med kommunen. Nämnden för arbete och välfärd beslutar därför att, tillsammans med Växjöbostäder, ta fram nya lokaler för Medborgarkontoret.

- Hälften av frågorna på Medborgarkontoret gäller några statliga myndigheter. Det är därför inte rimligt att kommunen betalar hela notan. Vi har nu fått med staten på ett avtal om att ta ansvar för sina frågor. Vi kan därför utöka lokalytan för Medborgarkontoret, som är en viktig del av mottagnings- och etableringscenter, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för Arbete och välfärd.

Sommaren 2020 tecknades ett avtal mellan kommunen och Statens Servicecenter. Avtalet innebär att personal från Statens servicecenter kommer att bemanna medborgarkontoret vilket innebär att kommunen kan anpassa sin bemanning på Medborgarkontoret.

Nuvarande Medborgarkontor har varit trångbodda under en tid. Tillsammans med Växjöbostäder har förvaltningen för arbete och välfärd tagit fram ett förslag på ny lokalisering av Medborgarkontoret. Föreslagen lokal är Hjalmar Petris väg 4, planet ovanför verksamheten Tallgården.

- Detta går helt i linje med den satsning vi nu gör för att utveckla Tallgården som är en viktig plats för våra hyresgäster som uppmuntrar till umgänge, upplevelser och inspirerande kunskap. I kombination med den planerade verksamheten på plan två blir detta en levande mötesplats för framtidens utveckling i området säger Rene Jaramillo (M), ordförande i Växjöbostäder.

Ytan för de föreslagna lokalerna är nästan dubbelt så stor jämfört med de nuvarande. Det kommer att finnas kontorslandskap och väntrum för besökare, enskilda besöksrum, mindre konferensrum, personalrum och även två mindre enskilda rum för efterarbete. Ombyggnationen av lokalerna kommer vara en del av en större entreprenad som Växjöbostäder ska göra för fastigheten.

Planeringen är att ombyggnad och renovering av Tallgården och Medborgarkontoret är klara hösten 2021.

Bakgrund

  • 2011 öppnade Medborgarkontoret i bottenvåningen på höghuset Alabastern i Araby.
  • Medborgarkontoret besvarar frågor från invånare och hjälper eller vägleder till olika myndigheter eller andra samhällsaktörer. Medborgarkontoret är en del av det Mottagnings- och etableringscentrum som samlar insatserna för nyanlända.
  • Medborgarkontoret omfattade vid öppning tre anställda och cirka 500 besök i månaden. Total lokalyta i de nuvarande lokalerna är 175 m2.
  • Fram till december år 2019 har verksamheten växt så att kontoret hade sex anställda och cirka 1200 besök i månaden. Under 2020 har man haft i snitt 60 besökare per dag. Det kan jämföras med Reception Björnen som har i snitt 125 besökare per dag.
  • Ytan för de föreslagna lokalerna är 337 m2 och omfattar kontorslandskap och väntrum för besökare, enskilda besöksrum, mindre konferensrum, personalrum och även två mindre enskilda rum för efterarbete.
  • Sommaren 2020 tecknades ett avtal mellan förvaltningen för arbete och välfärd och Statens Servicecenter. Avtalet omfattar att en servicehandläggare från Statens servicecenter finns på Medborgarkontoret i Araby.
Senast uppdaterad: 3 september 2020