Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut att vila platser inom särskilt boende för äldre

Omsorgsnämnden har beslutat att vila en avdelning på Lammengatan respektive Östregården, två av kommunens särskilda boenden för äldre. I och med att avdelningarna vilas kan de öppnas upp igen när behovet återkommer.

Totalt handlar det om 15 platser som vilas, enligt beslutet från omsorgsnämnden den 24 februari. De tio omsorgstagare som idag bor på de två avdelningar som blir vilande erbjuds istället lägenheter på samma boende. I samband med flytten står nämnden för en månadshyra och samtliga flyttkostnader. Anhöriga, omsorgstagare och personal på Lammengatan och Östregården har fått information om nämndens beslut i samband med att förslagets lades fram.

Anledningar till beslutet att vila platser är bland annat att andelen personer som tackat ja till sin erbjudna plats på särskilt boende har minskat det senaste året, i kombination med att fler gått bort på grund av covid-19 och en långsiktig trend att färre äldre ansöker om särskilt boende.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021