Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Lättade besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre

Från 8 mars lättar Växjö kommun på sina besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre. Anledningen är att samtliga omsorgstagare och personal nu är vaccinerade mot covid-19, samtidigt som samhällssmittan i länet för tillfället är relativt låg.

- De senaste veckorna har vi nått en milstolpe när alla omsorgstagare på särskilt boende är fullt vaccinerade mot covid-19. Jag vet att många har längtat efter att få besöka sina nära och kära och det känns skönt att kunna ge ett sådant här besked, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Även om besöksrestriktionerna lättar är det fortfarande stor försiktighet och eget ansvar som gäller. Besökare ska vara fria från symptom, sprita sina händer vid ankomst till boendet och helst använda de säkra mötesplatserna som finns på alla särskilda boenden. Lämpligt antal besökare är max två till tre åt gången och besökare ska fortsatt hålla avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter. Dörrarna är låsta till de särskilda boendena och besökare kommer att lotsas av personal från entrén till omsorgstagarens lägenhet och tillbaka igen vid besöket.

- Nu finns det argument för att lätta upp rutiner för besök på våra äldreboenden, men alla måste hjälpas åt med fortsatt försiktighet. Med det här beslutet inför vi liknande åtgärder som i övriga kommuner i länet när det kommer till besök på särskilda boenden, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Korttidsboendet Evelid i Växjö, där kommunens covidavdelning finns behåller sitt besöksförbud på grund av risken för smittspridning.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021