Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hjälp finns för den som riskerar att skada någon den älskar

Funderar du på om ditt beteende är okej? Skrämmer du din partner eller ditt barn? Känner du att du behöver hjälp att hantera din ilska?

Ett destruktivt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Upplever du problem med svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden finns det hjälp att få. Ibland är det svårt att komma till skott, men det är bra att bryta de onda cirklarna så fort som möjligt. Familjefrid Kronoberg erbjuder stöd i din förändringsprocess och samtalsbehandling individuellt. Du kan vara anonym, det är kostnadsfritt och samtalen hålls numera helt digitalt.

- Det finns hjälp att få. Ett destruktivt beteende är något man kan arbeta med. Och det är bra att ta hjälp så fort som möjligt innan beteendet riskerar att accelerera, säger Monika Nielsen, enhetschef på Familjefrid Kronoberg.

I samtalen behandlas ämnen som svartsjuka, tillit, respekt och förståelse för sitt agerande men även föräldraskap. Den som utövar våld får hjälp att hitta nya verktyg att hantera situationer annorlunda och förståelse för såväl sitt eget beteende som förståelse för den de utsatt.

Mer information finns på vår webbplats

g som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du kan prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor och som kan ge råd och stöd. Telefonnummer till Välj att sluta: 020-555 666

Hjälp till dig som blir våldsutsatt

Familjefrid Kronoberg erbjuder även stöd och hjälp för den som blir utsatt för våld i nära relation. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi för inga journaler och det kostar inget att komma till oss. Familjefrid Kronoberg, telefon 0470-79 60 47 eller e-post: familjefrid@vaxjo.se

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Telefon: 020-50 50 50. Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Blenda lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen. Telefon: 0470-488 08. Läs mer på Kvinnojouren Blendas webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022