Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utbildningsinsatser och presentkort till personal inom vård och omsorg

Omsorgsnämnden beslutade idag att avsätta totalt 9 miljoner kronor till utbildningsinsatser, personalutveckling och uppskattning till anhörigvårdare.

- Våra medarbetare har det senaste året haft en otroligt pressad situation med pandemin. De har jobbat hårt med att vårda och stötta våra äldre och mest sköra individer i samhället. Därför vill vi ge en uppskattning i form av utbildningsinsatser, möjlighet till personalutveckling på enheterna och ett presentkort, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Paketet med personalfrämjande åtgärder som det idag beslutades om består av:

  • Tillsvidareanställda och timvikarier som jobbat kontinuerligt i verksamheten de senaste månaderna får ett presentkort på 500 kronor som kan användas i butiker och restauranger.
  • 4,1 miljoner till kompetensutveckling för alla medarbetare inom vård och omsorg. Medlen ska användas till den övergripande omställningen till en nära vård och omsorg som sker i hela landet.
  • 3,6 miljoner till personalutveckling där personalgrupperna kan jobba vidare med samarbete och vi-känsla på respektive enhet.
  • 0,5 miljoner till anhörigvårdare, dels genom en social aktivitet till hösten anpassad efter då rådande restriktioner, dels individuella insatser till de anhörigvårdare som drabbats mest under pandemin.

- Anhörigvårdare har dragit ett stort lass under pandemin i och med att de inte har kunnat få den avlastning de brukar. Att vårda en anhörig är tufft och det är något som ofta sker i det tysta. Vi vill verkligen visa vår uppskattning till dem, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad: 26 maj 2021