Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vilande platser på särskilda boendet Hagalund öppnar igen

Omsorgsnämnden har beslutat att öppna nio av 18 vilande platser på det särskilda boendet Hagalund. Beslutet har tagits då behovet av platser inom särskilt boende återigen ökar.

De nio platserna som återigen kommer vara tillgängliga på Hagalund kommer framförallt vara för personer med demenssjukdom. Antalet ansökningar om plats på särskilt boende har ökat sedan april 2021 där majoriteten nu tackar ja till platsen som erbjuds, till skillnad från tidigare under pandemin då flertalet äldre istället tackade nej till sin erbjudna plats på grund av rädsla för smittspridning.

- För att möta behovet av antal sökande till särskilt boende har vi beslutat att öppna nio platser på Hagalund. På så vis möter vi den efterfrågan som finns bland våra äldre just nu, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

De vilande platserna förväntas vara öppna från och med 1 mars 2022.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021