Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun förlänger avtalet med Växjö Diakonicentrum för arbete mot utanförskap

Växjö kommun förlänger det nuvarande partnerskapsavtal med Växjö Diakonicentrum. Avtalet innebär att Diakonicentrum även under 2022 får ett verksamhetsstöd på 350 000 kronor för att genomföra fältarbete och ha öppet under storhelger och sommaren.

- Diakonicentrum gör ett värdefullt arbete för människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Vi värnar om vårt goda samarbete och förlänger därför avtalet för att vi tillsammans ska fortsätta det viktiga arbetet med att pressa tillbaka utanförskapet, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Växjö kommun har sedan tidigare ett avtal med Växjö Diakonicentrum om ett verksamhetsstöd på 350 000 kronor under 2021 för att arbeta mot utanförskap genom fältarbete och utökade öppettider.

Det nuvarande avtalet förlängs nu utan förändringar och gäller från 1 januari till 31 december 2022, med möjlighet till förlängning om ett ytterligare år.

- Vi är glada över ett fortsatt stöd och samarbete med Växjö kommun. Människors behov av gemenskap, stöd och hjälp tar inte semester eller ledigt. Tillsammans gör vi skillnad för varandra och för medmänniskor, säger Åsa Ingvert, pastoralchef i Växjö pastorat.

Liksom enligt nuvarande avtal ska Växjö Diakonicentrum rapportera till Växjö kommun hur arbetet genomförts enligt partnerskapsavtalet och hur verksamhetsstödet använts.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022