Bli familjehem och en viktig person i en ungdoms liv

Alla barn och ungdomar behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familje- eller jourhem vara lösningen.

Just nu är det flera ungdomar som inte kan bo hemma hos sina föräldrar och som väntar på att få komma till en familj där de kan få trygghet och omsorg. Några av dem bor på ungdomshem, men skulle få det mycket bättre i ett familjehem.

Vi söker därför familjer som, under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för en tonåring. Du och din familj kan få en avgörande betydelse i en ungdoms uppväxt. Det innebär förstås en del arbete, men också skratt, glädje och nya upplevelser.

Du eller ni kan också vara pensionärer som har möjlighet att ställa upp under korta perioder.

Mer information

Vi arrangerar informationsträff med drop-in för dig som vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem.

Datum
30 mars 2022, klockan 15.00-18.00
6 april 2022, klockan 16.00-18.00

Plats

Sandgärdsgatan 26 C

Den 2 april träffar du oss på familjehemsenheten på Grand Samarkand klockan 12.00-16.00.

Läs mer om att bli familjehem och skicka in din anmälan.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022