Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun i nationellt partnerskap för att kraftsamla mot ungdomsbrottsligheten

Växjö kommun är en av sex kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och regioner), Polisen och Allmännyttan ingår i ett nationellt partnerskap för att kraftsamla mot ungdomsbrottslighet.

- Växjö ska vara en trygg och säker kommun och vi arbetar vi på många olika sätt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Partnerskapet är ett viktigt forum där vi kan ta del av hur andra kommuner arbetar och samtidigt intensifiera och utveckla vårt idoga arbete med tidiga insatser, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Syftet med partnerskapet är att stödja landets kommuner i arbetet med att utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott.

Arbetet ska bland annat fokusera på att sprida välfungerande arbetssätt, stödja de goda samarbeten som kommunerna har med andra aktörer och identifiera vilka hinder som finns för ett effektivt förebyggande arbete idag.

Växjö kommun har valts ut som deltagare i partnerskapet eftersom kommunen har kommit långt med tidiga och förebyggande insatser i samverkan med polis och hälso- och sjukvården. I samarbetet görs bland annat gemensamma insatser ute i skolorna och på Araby familjecentral. Kommunens Fältgrupp arbetar sedan länge både förebyggande och uppsökande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet.

Ett annat exempel är Tisdagsgruppen där kommunen, bostadsbolagen och polisen träffas varje vecka för en gemensam bedömning av läget i kommunen och insatser som eventuellt behövs.

- Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område i många kommuner. Det känns bra att vi i Växjö kommun kan vara med och bidra för att utveckla arbetet på nationell nivå. Samtidigt får vi ta del av andra verksamheters och kommuners erfarenheter och arbetsmetoder och det kan vi använda för att utveckla vårt eget arbete i Växjö kommun, säger Rizana Mustedanagic, förvaltningschef, förvaltningen arbete och välfärd.

Deltagande parter

  • SKR (Sveriges kommuner och Regioner)
  • Polisen
  • Sveriges Allmännytta
  • Borlänge kommun
  • Malmö stad
  • Göteborgs stad
  • Stockholms stad
  • Växjö kommun
  • Kramfors kommun
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022