Familjeband - en anhörigcirkel för föräldrar

Är du förälder till ett barn som åker berg- och dalbana i starka känslor som leder till kaos i relationer och svårigheter med självbilden? Familjeband är en kurs där du som förälder får träffa andra i liknande situation.

Kursen tar upp ämnen som känslor, ta hänsyn till sina gränser, balans i familjen, otillräcklighet och utmaningarna med att vara förälder. Det är även en kurs som ger dig möjlighet att lära sig nya färdigheter och strategier att prova i din vardag.

Målet är att du ska kunna förbättra din egen livssituation, och få ökad förståelse.

Kursen är kostnadsfri och leds av Kim Georgsson Heinvall och Sofia Nielsen. Kursstart sker under hösten 2022 när antalet anmälda är 10-12 personer.

Mer information och anmälan

Frågor och anmälan kan ske genom att kontakta Kim via e-post till Kim.GeorgssonHeinvall@tingsryd.se

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022