Föräldraskap kan bekräftas digitalt via e-tjänst

Om föräldrar som fått barn inte är gifta behöver föräldraskapet fastställas. Det går enkelt att göra via en e-tjänst hos Skatteverket.

Föräldraskapet behöver bekräftas inom 14 dagar från barnets födelse. Det går att göra så snart barnet är folkbokfört och har fått ett personnummer

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om föräldrarna av någon anledning inte använder tjänsten görs föräldraskapsbekräftelsen i stället genom ett personligt besök hos Växjö kommun.

Föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse.

Mer information om att intyga föräldraskap

Senast uppdaterad: 7 september 2022