Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Läkemedelsautomater införs till omsorgstagare

På onsdagen beslutade omsorgsnämnden att införa så kallade läkemedelsautomater inom hemsjukvården för att dela läkemedel till omsorgstagare. Innan en omsorgstagare får en läkemedelsautomat ska det göras en individuell bedömning.

För att testa läkemedelsautomaterna har det genomförts ett pilotprojekt i tre hemvårdsenheter; på Väster, Hov och i Lammhult. Det är totalt 18 omsorgstagare som provat att en läkemedelsautomat med automatik delar ut dospåsar med läkemedel på ordinerade tider. Detta istället för att en medarbetare kommer hem till omsorgstagaren och lämnar över läkemedlet. Piloten pågick mellan maj och december 2022 och visar på flera positiva effekter. Därför har omsorgsnämnden nu beslutat att införa läkemedelsautomater permanent i verksamheten.

Några av de positiva effekter som pilotprojektet visat på är ökad självständighet för omsorgstagare, ökad patientsäkerhet när det kommer till läkemedelshantering samt kostnadsbesparingar inom arbetstid och restid som möjliggör omfördelning av personalresurser.

Det pilotprojektet framförallt har visat på är vikten av att göra en individuell bedömning innan en omsorgstagare får en läkemedelsautomat, och att kontinuerligt utvärdera hur det fungerar för den enskilda omsorgstagaren.

- Läkemedelsautomaterna är ett jättebra komplement till vissa av omsorgstagarna, det visar pilotprojektet. Den passar inte alla, men majoriteten av de omsorgstagare som har testat har trivts med automaten och har överlag mått bättre. Vi vet också att det har underlättat för stora delar av personalen och jag ser ett brett införande av automaterna som något väldigt positivt för såväl omsorgstagare som medarbete, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Läkemedelsautomaterna införs successivt under 2023.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023