Digital gemenskap för seniorer

Projektet Digital gemenskap för seniorer gör besök både på träffpunkter och på kommunens olika bibliotek.

Utifrån olika teman får du som senior lära dig mer om exempelvis strömningstjänster för film och musik, Bluetooth och wi-fi samt hur vissa appar fungerar.

Du anmäler ditt deltagande till Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470- 410 00.

Lär dig mer om e-tjänster, tema 4

När man blir äldre kan kontakterna öka med olika myndigheter som hanterar äldrefrågor. På dessa informationsträffar får du information om e-tjänster, hur man skaffar och loggar in med e-legitimation såsom Freja eID. Vi går också igenom hur du kan hantera digitala brevlådor.

Träffar på träffpunkter vintern/våren 2023

Kinnevaldsgården, måndag 27 februari, klockan 13.30-15.00

Kvarngården, torsdag 2 mars, klockan 14.00-15.30 Lammengatan, onsdag 8 mars, klockan 10.30-12.00
Toftagården, torsdag 9 mars, klockan 10.00-11.30

Träffar på biblioteken vintern/våren 2023

Gemla bibliotek, onsdag 1 mars, klockan 14.00-15.30
Lammhult bibliotek, torsdag 16 mars, klockan 14.00-15.30

Du anmäler ditt deltagande till Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.
Välkomna!

Projektet ”Digital gemenskap för seniorer” drivs av Växjö kommun i samverkan med SeniorNet och medfinansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Senast uppdaterad: 27 februari 2023