Stöd till anhöriga

Lever du med, eller stödjer, en familjemedlem eller vän som har en funktionsnedsättning, är sjuk, äldre, lever med psykisk ohälsa, missbruks/beroendeproblematik eller är utsatt för/utövar våld? Då kan du få stöd, råd och hjälp av Växjö kommun.

Vilket stöd kan kommunen erbjuda anhöriga?

Anhöriga kan behöva stöd på olika sätt. Stödet kan vara i form av insatser riktade till dig som anhörig eller indirekt i form av insatser riktade till din närstående och som även har som syfte att underlätta för dig som anhörig. Vi erbjuder olika former av anhörigstöd baserat på vilken form av stöd som kan vara aktuellt utifrån ditt behov. Här är några exempel på olika typer av på stöd:

  • Anhörigstöd på nätet - En bra plats är en tjänst med anhörigstöd på nätet där du som anhörig kan få information, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar dig. En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Tjänsten är kostnadsfri för dig som anhörig och tillgänglig dygnet runt. Nätverket består av anhöriga i åldrarna (16-94 år). Nätverket är nationellt, slutet och du väljer själv hur anonym du vill vara för dem du samtalar med. På En bra plats' webbplats  Länk till annan webbplats.kan du läsa mer och registrera dig som användare. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Växjö kommun kan du kontakta Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se för att få hjälp med att komma i kontakt med rätt person som kan ge dig inloggning till tjänsten.
  • Information, vägledning och råd. Deltagande i informationsmöten och utbildningar/studiecirklar.
  • Samtal, enskilt eller i grupp.
  • Din närstående kan alltid ansöka om bistånd. Exempel på biståndsbedömda insatser som kan bli stöd till anhörig är hemtjänst/boendestöd, avlösning i hemmet växelvård/korttidsvistelse, ledsagning, dagverksamhet. Som anhörig kan du söka stöd för egen del.
  • Anhörigvårdarkort - för dig som vårdar en närstående i hemmet. Anhörigvårdarkort är ett kort som den anhöriga bär med sig där det finns information att man vårdar en anhörig och kontaktuppgifter.

Du hittar inbjudningar och anhörigprogram under rubrik Relaterade dokument.

För att få veta mer om aktiviteter och olika stödformer ringer du Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023